Karevorinfo  Իրադարձություններ  167

Արյան, իրար վրա կրակելու վտանգ եմ տեսնում․ կարմիր գիծ է պետք քաշել․ Թևան Պողոսյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արյան, իրար վրա կրակելու վտանգ եմ տեսնում․ կարմիր գիծ է պետք քաշել․ Թևան Պողոսյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արյան, իրար վրա կրակելու վտանգ եմ տեսնում․ կարմիր գիծ է պետք քաշել․ Թևան Պողոսյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
20:25 հինգշաբթի, 29 ապրիլի, 2021 թ.
Արյան, իրար վրա կրակելու վտանգ եմ տեսնում․ կարմիր գիծ է պետք քաշել․ Թևան Պողոսյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արյան, իրար վրա կրակելու վտանգ եմ տեսնում․ կարմիր գիծ է պետք քաշել․ Թևան Պողոսյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ