Karevorinfo  Իրադարձություններ  266

Մենք պարտվել ենք, բայց Ադրբեջանը չի հաղթել․ 3 տերությունների զինված ուժեր կան Արցախում․ Վարդան Ոսկանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք պարտվել ենք, բայց Ադրբեջանը չի հաղթել․ 3 տերությունների զինված ուժեր կան Արցախում․ Վարդան Ոսկանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք պարտվել ենք, բայց Ադրբեջանը չի հաղթել․ 3 տերությունների զինված ուժեր կան Արցախում․ Վարդան Ոսկանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:00 ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ.
Մենք պարտվել ենք, բայց Ադրբեջանը չի հաղթել․ 3 տերությունների զինված ուժեր կան Արցախում․ Վարդան Ոսկանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք պարտվել ենք, բայց Ադրբեջանը չի հաղթել․ 3 տերությունների զինված ուժեր կան Արցախում․ Վարդան Ոսկանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ