Karevorinfo  Իրադարձություններ  234

Օրենքով պետք է հստակ սահմանվի՝ որ տեղեկությունը կարող է համարվել գատնիք, որը՝ ոչ․ Հայկ Մարտիրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Օրենքով պետք է հստակ սահմանվի՝ որ տեղեկությունը կարող է համարվել գատնիք, որը՝ ոչ․ Հայկ Մարտիրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Օրենքով պետք է հստակ սահմանվի՝ որ տեղեկությունը կարող է համարվել գատնիք, որը՝ ոչ․ Հայկ Մարտիրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
16:00 չորեքշաբթի, 07 ապրիլի, 2021 թ.
Օրենքով պետք է հստակ սահմանվի՝ որ տեղեկությունը կարող է համարվել գատնիք, որը՝ ոչ․ Հայկ Մարտիրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Օրենքով պետք է հստակ սահմանվի՝ որ տեղեկությունը կարող է համարվել գատնիք, որը՝ ոչ․ Հայկ Մարտիրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ