Karevorinfo  Իրադարձություններ  146

Թույլ ինտերնետ կապ, սարքերի բացակայություն․ ի՞նչ խնդիրներ են առաջացել հեռավար ուսուցման ընթացքում

Թույլ ինտերնետ կապ, սարքերի բացակայություն․ ի՞նչ խնդիրներ են առաջացել հեռավար ուսուցման ընթացքում

Թույլ ինտերնետ կապ, սարքերի բացակայություն․ ի՞նչ խնդիրներ են առաջացել հեռավար ուսուցման ընթացքում
14:35 երեքշաբթի, 06 ապրիլի, 2021 թ.
Թույլ ինտերնետ կապ, սարքերի բացակայություն․ ի՞նչ խնդիրներ են առաջացել հեռավար ուսուցման ընթացքում

Թույլ ինտերնետ կապ, սարքերի բացակայություն․ ի՞նչ խնդիրներ են առաջացել հեռավար ուսուցման ընթացքում