Karevorinfo  Իրադարձություններ  242

Գելխեղդները պետք է լինեն ժողովրդի իշխանությունը տեղ հասցնողները. Հովիկ Աղազարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Գելխեղդները պետք է լինեն ժողովրդի իշխանությունը տեղ հասցնողները. Հովիկ Աղազարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Գելխեղդները պետք է լինեն ժողովրդի իշխանությունը տեղ հասցնողները. Հովիկ Աղազարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
18:05 չորեքշաբթի, 31 մարտի, 2021 թ.
Գելխեղդները պետք է լինեն ժողովրդի իշխանությունը տեղ հասցնողները. Հովիկ Աղազարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Գելխեղդները պետք է լինեն ժողովրդի իշխանությունը տեղ հասցնողները. Հովիկ Աղազարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ