Karevorinfo  Իրադարձություններ  702

Քոչարյանին կուրացրել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ատելությունը․ սպանությունները մանկական խաղե՞ր են․ Ժաննա Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քոչարյանին կուրացրել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ատելությունը․ սպանությունները մանկական խաղե՞ր են․ Ժաննա Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քոչարյանին կուրացրել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ատելությունը․ սպանությունները մանկական խաղե՞ր են․ Ժաննա Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
19:35 հինգշաբթի, 04 մարտի, 2021 թ.
Քոչարյանին կուրացրել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ատելությունը․ սպանությունները մանկական խաղե՞ր են․ Ժաննա Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քոչարյանին կուրացրել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ատելությունը․ սպանությունները մանկական խաղե՞ր են․ Ժաննա Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ