Karevorinfo  Իրադարձություններ  214

Թե՛ ոստիկանների, թե՛ հավաքի մասնակիցների կողմից նկատվում են ոչ իրավաչափ գործողություններ․ Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Թե՛ ոստիկանների, թե՛ հավաքի մասնակիցների կողմից նկատվում են ոչ իրավաչափ գործողություններ․ Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Թե՛ ոստիկանների, թե՛ հավաքի մասնակիցների կողմից նկատվում են ոչ իրավաչափ գործողություններ․ Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:30 երեքշաբթի, 02 մարտի, 2021 թ.
Թե՛ ոստիկանների, թե՛ հավաքի մասնակիցների կողմից նկատվում են ոչ իրավաչափ գործողություններ․ Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Թե՛ ոստիկանների, թե՛ հավաքի մասնակիցների կողմից նկատվում են ոչ իրավաչափ գործողություններ․ Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ