Karevorinfo  Իրադարձություններ  171

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 23-ին

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 23-ին

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 23-ին
19:30 երեքշաբթի, 23 փետրվարի, 2021 թ.
Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 23-ին

Ներկայացնում ենք Հայաստանի բանկերի կողմից գնվող և վաճառվող արտարժույթների փոխարժեքները փետրվարի 23-ի՝ ըստ rate.am-ի:

Ամերիկյան մեկ դոլարը գնվում է 522.50 դրամ նվազագույն և 524.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում՝ 527.50 դրամ նվազագույն և 528.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Մեկ եվրոն գնվում է 632 դրամ նվազագույն և 637 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, իսկ վաճառվում՝ 644 դրամ նվազագույն և 648 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Ռուսական ռուբլին գնվում է 6.95 դրամ նվազագույն և 7,10 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում` 7,20 դրամ նվազագույն և 7,29 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 23-ին

Ներկայացնում ենք Հայաստանի բանկերի կողմից գնվող և վաճառվող արտարժույթների փոխարժեքները փետրվարի 23-ի՝ ըստ rate.am-ի:

Ամերիկյան մեկ դոլարը գնվում է 522.50 դրամ նվազագույն և 524.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում՝ 527.50 դրամ նվազագույն և 528.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Մեկ եվրոն գնվում է 632 դրամ նվազագույն և 637 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, իսկ վաճառվում՝ 644 դրամ նվազագույն և 648 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Ռուսական ռուբլին գնվում է 6.95 դրամ նվազագույն և 7,10 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում` 7,20 դրամ նվազագույն և 7,29 դրամ առավելագույն փոխարժեքով: