Karevorinfo  Իրադարձություններ  277

Բաժանվում ենք չորս ուղղությունների և փակում ենք փողոցները. Իշխան Սաղաթելյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Բաժանվում ենք չորս ուղղությունների և փակում ենք փողոցները. Իշխան Սաղաթելյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Բաժանվում ենք չորս ուղղությունների և փակում ենք փողոցները. Իշխան Սաղաթելյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:05 շաբաթ, 20 փետրվարի, 2021 թ.
Բաժանվում ենք չորս ուղղությունների և փակում ենք փողոցները. Իշխան Սաղաթելյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Բաժանվում ենք չորս ուղղությունների և փակում ենք փողոցները. Իշխան Սաղաթելյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ