Karevorinfo  Իրադարձություններ  232

Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով բանակի քանդման փուլի հերթական սկիզբը դրեցին. Սերժ Սարգսյան

Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով բանակի քանդման փուլի հերթական սկիզբը դրեցին. Սերժ Սարգսյան

Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով բանակի քանդման փուլի հերթական սկիզբը դրեցին. Սերժ Սարգսյան
22:00 երեքշաբթի, 16 փետրվարի, 2021 թ.
Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով բանակի քանդման փուլի հերթական սկիզբը դրեցին. Սերժ Սարգսյան

Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով բանակի քանդման փուլի հերթական սկիզբը դրեցին. Սերժ Սարգսյան