Karevorinfo  Իրադարձություններ  220

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 16-ին

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 16-ին

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 16-ին
19:05 երեքշաբթի, 16 փետրվարի, 2021 թ.
Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 16-ին

Ներկայացնում ենք Հայաստանի բանկերի կողմից գնվող և վաճառվող արտարժույթների փոխարժեքները փետրվարի 16-ի՝ ըստ rate.am-ի:

Ամերիկյան մեկ դոլարը գնվում է 521.50 դրամ նվազագույն և 523 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում՝ 526 դրամ նվազագույն և 527.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Մեկ եվրոն գնվում է 629 դրամ նվազագույն և 635 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, իսկ վաճառվում՝ 641 դրամ նվազագույն և 646 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Ռուսական ռուբլին գնվում է 7 դրամ նվազագույն և 7,12 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում` 7,20 դրամ նվազագույն և 7,35 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Արտարժույթների փոխարժեքը այսօր` փետրվարի 16-ին

Ներկայացնում ենք Հայաստանի բանկերի կողմից գնվող և վաճառվող արտարժույթների փոխարժեքները փետրվարի 16-ի՝ ըստ rate.am-ի:

Ամերիկյան մեկ դոլարը գնվում է 521.50 դրամ նվազագույն և 523 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում՝ 526 դրամ նվազագույն և 527.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Մեկ եվրոն գնվում է 629 դրամ նվազագույն և 635 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, իսկ վաճառվում՝ 641 դրամ նվազագույն և 646 դրամ առավելագույն փոխարժեքով:

Ռուսական ռուբլին գնվում է 7 դրամ նվազագույն և 7,12 դրամ առավելագույն փոխարժեքով, վաճառվում` 7,20 դրամ նվազագույն և 7,35 դրամ առավելագույն փոխարժեքով: