Karevorinfo  Իրադարձություններ  260

Սերժ Սարգսյանին չի մերժել մեր թիմը, այլ մերժել է ՀՀ ժողովուրդը. Արփի Դավոյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Սերժ Սարգսյանին չի մերժել մեր թիմը, այլ մերժել է ՀՀ ժողովուրդը. Արփի Դավոյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Սերժ Սարգսյանին չի մերժել մեր թիմը, այլ մերժել է ՀՀ ժողովուրդը. Արփի Դավոյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
15:15 երկուշաբթի, 15 փետրվարի, 2021 թ.
Սերժ Սարգսյանին չի մերժել մեր թիմը, այլ մերժել է ՀՀ ժողովուրդը. Արփի Դավոյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Սերժ Սարգսյանին չի մերժել մեր թիմը, այլ մերժել է ՀՀ ժողովուրդը. Արփի Դավոյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ