Karevorinfo  Իրադարձություններ  194

Ես կողմ եմ, ով զրպարտում է՝ թող 10 մլն դրամով պատժվի, բայց սա որքանո՞վ է իրագործելի․ Գևորգ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես կողմ եմ, ով զրպարտում է՝ թող 10 մլն դրամով պատժվի, բայց սա որքանո՞վ է իրագործելի․ Գևորգ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես կողմ եմ, ով զրպարտում է՝ թող 10 մլն դրամով պատժվի, բայց սա որքանո՞վ է իրագործելի․ Գևորգ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
11:30 հինգշաբթի, 11 փետրվարի, 2021 թ.
Ես կողմ եմ, ով զրպարտում է՝ թող 10 մլն դրամով պատժվի, բայց սա որքանո՞վ է իրագործելի․ Գևորգ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես կողմ եմ, ով զրպարտում է՝ թող 10 մլն դրամով պատժվի, բայց սա որքանո՞վ է իրագործելի․ Գևորգ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ