Karevorinfo  Իրադարձություններ  239

Մեր փոքրիկ հանրապետության համար այսքան բուհը «ճոխություն» է. ԿԳՄՍ նախարար. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր փոքրիկ հանրապետության համար այսքան բուհը «ճոխություն» է. ԿԳՄՍ նախարար. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր փոքրիկ հանրապետության համար այսքան բուհը «ճոխություն» է. ԿԳՄՍ նախարար. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:40 չորեքշաբթի, 10 փետրվարի, 2021 թ.
Մեր փոքրիկ հանրապետության համար այսքան բուհը «ճոխություն» է. ԿԳՄՍ նախարար. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր փոքրիկ հանրապետության համար այսքան բուհը «ճոխություն» է. ԿԳՄՍ նախարար. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ