Karevorinfo  Իրադարձություններ  212

«Սովորել ենք, քննությունն էլ ստացել ենք, պետք չէ լեկցիան մեզ 10-րդ անգամ կարդալ»․ Սուրեն Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Սովորել ենք, քննությունն էլ ստացել ենք, պետք չէ լեկցիան մեզ 10-րդ անգամ կարդալ»․ Սուրեն Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Սովորել ենք, քննությունն էլ ստացել ենք, պետք չէ լեկցիան մեզ 10-րդ անգամ կարդալ»․ Սուրեն Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
16:35 երեքշաբթի, 09 փետրվարի, 2021 թ.
«Սովորել ենք, քննությունն էլ ստացել ենք, պետք չէ լեկցիան մեզ 10-րդ անգամ կարդալ»․ Սուրեն Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Սովորել ենք, քննությունն էլ ստացել ենք, պետք չէ լեկցիան մեզ 10-րդ անգամ կարդալ»․ Սուրեն Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ