Karevorinfo  Իրադարձություններ  270

Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Ալթունյանին. պաշտպանության նախարարը մուտք գործեց ԱԺ նախագահի աշխատասենյակ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Ալթունյանին. պաշտպանության նախարարը մուտք գործեց ԱԺ նախագահի աշխատասենյակ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Ալթունյանին. պաշտպանության նախարարը մուտք գործեց ԱԺ նախագահի աշխատասենյակ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:15 ուրբաթ, 05 փետրվարի, 2021 թ.
Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Ալթունյանին. պաշտպանության նախարարը մուտք գործեց ԱԺ նախագահի աշխատասենյակ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Ալթունյանին. պաշտպանության նախարարը մուտք գործեց ԱԺ նախագահի աշխատասենյակ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ