Karevorinfo  Իրադարձություններ  142

Սովորողը «դոդիկ ա», իսկ զոռբան՝ «խառոշի»․ պետք է քանդել այս արատավոր սիստեմը․ Դավիթ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Սովորողը «դոդիկ ա», իսկ զոռբան՝ «խառոշի»․ պետք է քանդել այս արատավոր սիստեմը․ Դավիթ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Սովորողը «դոդիկ ա», իսկ զոռբան՝ «խառոշի»․ պետք է քանդել այս արատավոր սիստեմը․ Դավիթ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
16:50 երկուշաբթի, 01 փետրվարի, 2021 թ.
Սովորողը «դոդիկ ա», իսկ զոռբան՝ «խառոշի»․ պետք է քանդել այս արատավոր սիստեմը․ Դավիթ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Սովորողը «դոդիկ ա», իսկ զոռբան՝ «խառոշի»․ պետք է քանդել այս արատավոր սիստեմը․ Դավիթ Պետրոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ