Karevorinfo  Իրադարձություններ  612

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարությունը խախտել է օրենքը

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարությունը խախտել է օրենքը

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարությունը խախտել է օրենքը
20:45 ուրբաթ, 29 հունվարի, 2021 թ.
Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարությունը խախտել է օրենքը

Հետպատերազմյան Հայաստանում հանրության առաջ ծառացած թիվ մեկ խնդիրը գերիների ու անհետ կորածների վերադարձն է իրենց ընտանիքներ, զոհվածների դիակների հայտնաբերումը, նույնականացումն ու հուղարկավորումն է: Սակայն ամենօրյա կյանքը նաև այլ պահանջներ է ներկայացնում:

2014թ. հունիսի 21-ին ընդունված «Հանրային հատվածի կազմակերպություն­ների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 24 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ՀՀ Կառավարությունը պետք է պատրաստեր ՀՀ-ի՝ որպես մեկ միասնական միավորի ֆինանսական հաշվետվությունները 2019թ. հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Ցանկացած հաշվետվություն պետք է ներկայացվի ժամանակին: Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի՝ «Ժամանակին լինելը ենթադրում է տեղեկատվության տրամադրումը որոշում կայացնելու ժամանակահատվածում: Եթե տեղեկատվությունը ներկայացվում է չափազանց մեծ ուշացումով, ապա այն կարող է կորցնել իր տեղին լինելը»։

2021թ. հունվարի 27-ի դրությամբ՝ ՀՀ Կառավարությունը չի պատրաստել օրենքով պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունները 2019թ. համար:

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարությունը մշակել է  «Հանրային հատվածի կազմակերպություն­ների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագիծ: https://www.e-draft.am/projects/2171 կայքէջում նախագիծը տեղադրվել է 2019թ. դեկտեմբերի 10-25-ը, սակայն 2021թ. հունվարի 27-ի դրությամբ նշվում է, որ «Նախագիծը չի ընդունվել»: ՀՀ Ազգային ժողովի կայքի համաձայն՝ վերը նշված օրենքի նախագիծը ներառված է նստաշրջանի օրակարգում դեռևս չընդգրկված հարցերի թվում:

Ինչո՞ւ են այս ֆինանսական հաշվետվությունները կարևոր: Ինչո՞ւ են կարևոր ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները: Դրանք ցույց են տալիս ընկերության վիճակը, հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմել երկարաժամկետ հեռանկարում ընկերության կայունության և կենսունակության մասին, ընկերության բաժնետերերին հնարավորություն են տալիս գնահատել ընկերության ղեկավարության գործունեությունը:

Պետության դեպքում՝ ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական արդյունքների, զուտ ակտիվներում փոփոխությունների, դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները և ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները քաղաքական ղեկավարությանը լրացուցիչ օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում որոշումների կայացման համար, իսկ քաղաքացիներին՝ լրացուցիչ տեղեկատվություն երկրի ղեկավարության գործունեությունը գնահատելու համար:

Սա Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարության կողմից ՀՀ օրենսդրությունը խախտելու առաջին դեպքը չէ: 2020թ. հունիսի վերջին ՀՀ իշխանությունն առանց որևէ հանրային քննարկման ընդունեց ցանկացած տնային տնտեսությանը վերաբերող գույքահարկի մասին կարևորագույն օրենքը:

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարության տրամաբանության համաձայն, եթե օրենքի նախագիծ ես մշակել և այն ներկայացրել ՀՀ Ազգային ժողով, գործող օրենքը կատարելն այլևս պարտադիր չէ:

Առողջ եղեք:

Արտակ Քյուրումյան

 

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարությունը խախտել է օրենքը

Հետպատերազմյան Հայաստանում հանրության առաջ ծառացած թիվ մեկ խնդիրը գերիների ու անհետ կորածների վերադարձն է իրենց ընտանիքներ, զոհվածների դիակների հայտնաբերումը, նույնականացումն ու հուղարկավորումն է: Սակայն ամենօրյա կյանքը նաև այլ պահանջներ է ներկայացնում:

2014թ. հունիսի 21-ին ընդունված «Հանրային հատվածի կազմակերպություն­ների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 24 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ՀՀ Կառավարությունը պետք է պատրաստեր ՀՀ-ի՝ որպես մեկ միասնական միավորի ֆինանսական հաշվետվությունները 2019թ. հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Ցանկացած հաշվետվություն պետք է ներկայացվի ժամանակին: Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի՝ «Ժամանակին լինելը ենթադրում է տեղեկատվության տրամադրումը որոշում կայացնելու ժամանակահատվածում: Եթե տեղեկատվությունը ներկայացվում է չափազանց մեծ ուշացումով, ապա այն կարող է կորցնել իր տեղին լինելը»։

2021թ. հունվարի 27-ի դրությամբ՝ ՀՀ Կառավարությունը չի պատրաստել օրենքով պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունները 2019թ. համար:

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարությունը մշակել է  «Հանրային հատվածի կազմակերպություն­ների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագիծ: https://www.e-draft.am/projects/2171 կայքէջում նախագիծը տեղադրվել է 2019թ. դեկտեմբերի 10-25-ը, սակայն 2021թ. հունվարի 27-ի դրությամբ նշվում է, որ «Նախագիծը չի ընդունվել»: ՀՀ Ազգային ժողովի կայքի համաձայն՝ վերը նշված օրենքի նախագիծը ներառված է նստաշրջանի օրակարգում դեռևս չընդգրկված հարցերի թվում:

Ինչո՞ւ են այս ֆինանսական հաշվետվությունները կարևոր: Ինչո՞ւ են կարևոր ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները: Դրանք ցույց են տալիս ընկերության վիճակը, հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմել երկարաժամկետ հեռանկարում ընկերության կայունության և կենսունակության մասին, ընկերության բաժնետերերին հնարավորություն են տալիս գնահատել ընկերության ղեկավարության գործունեությունը:

Պետության դեպքում՝ ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական արդյունքների, զուտ ակտիվներում փոփոխությունների, դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները և ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները քաղաքական ղեկավարությանը լրացուցիչ օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում որոշումների կայացման համար, իսկ քաղաքացիներին՝ լրացուցիչ տեղեկատվություն երկրի ղեկավարության գործունեությունը գնահատելու համար:

Սա Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարության կողմից ՀՀ օրենսդրությունը խախտելու առաջին դեպքը չէ: 2020թ. հունիսի վերջին ՀՀ իշխանությունն առանց որևէ հանրային քննարկման ընդունեց ցանկացած տնային տնտեսությանը վերաբերող գույքահարկի մասին կարևորագույն օրենքը:

Նիկոլ Փաշինյանի Կառավարության տրամաբանության համաձայն, եթե օրենքի նախագիծ ես մշակել և այն ներկայացրել ՀՀ Ազգային ժողով, գործող օրենքը կատարելն այլևս պարտադիր չէ:

Առողջ եղեք:

Արտակ Քյուրումյան