Karevorinfo  Իրադարձություններ  249

Եթե մենք պնդենք, որ ապրանքների վրա չլինի ադրբեջանական գրություն, ապա գնաճը կդառնա 10 տոկոս. Քերոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե մենք պնդենք, որ ապրանքների վրա չլինի ադրբեջանական գրություն, ապա գնաճը կդառնա 10 տոկոս. Քերոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե մենք պնդենք, որ ապրանքների վրա չլինի ադրբեջանական գրություն, ապա գնաճը կդառնա 10 տոկոս. Քերոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:40 հինգշաբթի, 14 հունվարի, 2021 թ.
Եթե մենք պնդենք, որ ապրանքների վրա չլինի ադրբեջանական գրություն, ապա գնաճը կդառնա 10 տոկոս. Քերոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե մենք պնդենք, որ ապրանքների վրա չլինի ադրբեջանական գրություն, ապա գնաճը կդառնա 10 տոկոս. Քերոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ