Karevorinfo  Իրադարձություններ  108

Ես ինձ անվտանգ չեմ զգում, քանի դեռ իմ քույրերն ու եղբայրները ադրբեջանական բանտերում են. Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես ինձ անվտանգ չեմ զգում, քանի դեռ իմ քույրերն ու եղբայրները ադրբեջանական բանտերում են. Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես ինձ անվտանգ չեմ զգում, քանի դեռ իմ քույրերն ու եղբայրները ադրբեջանական բանտերում են. Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
14:05 երեքշաբթի, 12 հունվարի, 2021 թ.
Ես ինձ անվտանգ չեմ զգում, քանի դեռ իմ քույրերն ու եղբայրները ադրբեջանական բանտերում են. Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես ինձ անվտանգ չեմ զգում, քանի դեռ իմ քույրերն ու եղբայրները ադրբեջանական բանտերում են. Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ