Karevorinfo  Իրադարձություններ  247

Երեխայիս զանգել են, թուրքերն են վերցրել, ԱԱԾ-ն ասում է՝ աշխատում ենք այդ հարցով, բայց բան չկա

Երեխայիս զանգել են, թուրքերն են վերցրել, ԱԱԾ-ն ասում է՝ աշխատում ենք այդ հարցով, բայց բան չկա

Երեխայիս զանգել են, թուրքերն են վերցրել, ԱԱԾ-ն ասում է՝ աշխատում ենք այդ հարցով, բայց բան չկա
15:30 երեքշաբթի, 05 հունվարի, 2021 թ.
Երեխայիս զանգել են, թուրքերն են վերցրել, ԱԱԾ-ն ասում է՝ աշխատում ենք այդ հարցով, բայց բան չկա

Երեխայիս զանգել են, թուրքերն են վերցրել, ԱԱԾ-ն ասում է՝ աշխատում ենք այդ հարցով, բայց բան չկա