Karevorinfo  Իրադարձություններ  151

2 ամիս է՝ ԴՆԹ-ի պատասխանը չկա, ամեն րոպե սպասում ենք երեխային. անհետ կորած զինծառայողի քեռի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

2 ամիս է՝ ԴՆԹ-ի պատասխանը չկա, ամեն րոպե սպասում ենք երեխային. անհետ կորած զինծառայողի քեռի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

2 ամիս է՝ ԴՆԹ-ի պատասխանը չկա, ամեն րոպե սպասում ենք երեխային. անհետ կորած զինծառայողի քեռի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
14:45 երեքշաբթի, 05 հունվարի, 2021 թ.
2 ամիս է՝ ԴՆԹ-ի պատասխանը չկա, ամեն րոպե սպասում ենք երեխային. անհետ կորած զինծառայողի քեռի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

2 ամիս է՝ ԴՆԹ-ի պատասխանը չկա, ամեն րոպե սպասում ենք երեխային. անհետ կորած զինծառայողի քեռի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ