Karevorinfo  Իրադարձություններ  160

Մենք դեմ չենք ծխելու դեմ պայքարին, բայց կարող են որոշակի ռիսկեր լինել․ Բաբկեն Թունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք դեմ չենք ծխելու դեմ պայքարին, բայց կարող են որոշակի ռիսկեր լինել․ Բաբկեն Թունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք դեմ չենք ծխելու դեմ պայքարին, բայց կարող են որոշակի ռիսկեր լինել․ Բաբկեն Թունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
14:25 երկուշաբթի, 28 դեկտեմբերի, 2020 թ.
Մենք դեմ չենք ծխելու դեմ պայքարին, բայց կարող են որոշակի ռիսկեր լինել․ Բաբկեն Թունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք դեմ չենք ծխելու դեմ պայքարին, բայց կարող են որոշակի ռիսկեր լինել․ Բաբկեն Թունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ