Karevorinfo  Իրադարձություններ  202

Հերիք եղավ, բոլ եղավ, որ չենք խոսում, չի նշանակում՝ կարելի է անցնել բոլոր սահմանները․ Վլադիմիր Վարդանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Հերիք եղավ, բոլ եղավ, որ չենք խոսում, չի նշանակում՝ կարելի է անցնել բոլոր սահմանները․ Վլադիմիր Վարդանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Հերիք եղավ, բոլ եղավ, որ չենք խոսում, չի նշանակում՝ կարելի է անցնել բոլոր սահմանները․ Վլադիմիր Վարդանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:00 երկուշաբթի, 28 դեկտեմբերի, 2020 թ.
Հերիք եղավ, բոլ եղավ, որ չենք խոսում, չի նշանակում՝ կարելի է անցնել բոլոր սահմանները․ Վլադիմիր Վարդանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Հերիք եղավ, բոլ եղավ, որ չենք խոսում, չի նշանակում՝ կարելի է անցնել բոլոր սահմանները․ Վլադիմիր Վարդանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ