Karevorinfo  Իրադարձություններ  197

Եկեք դիտարկող աշխատանքային խումբ ստեղծենք․ Արմեն Խաչատրյանն առաջարկում է գնալ Սյունիք. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եկեք դիտարկող աշխատանքային խումբ ստեղծենք․ Արմեն Խաչատրյանն առաջարկում է գնալ Սյունիք. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եկեք դիտարկող աշխատանքային խումբ ստեղծենք․ Արմեն Խաչատրյանն առաջարկում է գնալ Սյունիք. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:50 երկուշաբթի, 28 դեկտեմբերի, 2020 թ.
Եկեք դիտարկող աշխատանքային խումբ ստեղծենք․ Արմեն Խաչատրյանն առաջարկում է գնալ Սյունիք. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եկեք դիտարկող աշխատանքային խումբ ստեղծենք․ Արմեն Խաչատրյանն առաջարկում է գնալ Սյունիք. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ