Karevorinfo  Իրադարձություններ  249

Երևանի ավագանու նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Երևանի ավագանու նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Երևանի ավագանու նիստը՝ ՈՒՂԻՂ
11:50 չորեքշաբթի, 23 դեկտեմբերի, 2020 թ.
Երևանի ավագանու նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Երևանի ավագանին շարունակում է երեկ մեկնարկած նիստի աշխատանքները:

Երևանի ավագանու նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Երևանի ավագանին շարունակում է երեկ մեկնարկած նիստի աշխատանքները: