Karevorinfo  Իրադարձություններ  183

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ամանորյա նվերներ կբաժանի երեխաներին

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ամանորյա նվերներ կբաժանի երեխաներին

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ամանորյա նվերներ կբաժանի երեխաներին
20:30 շաբաթ, 19 դեկտեմբերի, 2020 թ.
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ամանորյա նվերներ կբաժանի երեխաներին

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել՝ տեղեկացնելով Արցախի մայրաքաղաքի բնակիչներին և Ստեփանակերտում բնակվող տեղահանված քաղաքացիներին, որ ամանորյա նվերների համար իրականացվելու է 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 թթ. ծնված (բացի մանկապարտեզների, հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական խմբերի) երեխաների գրանցում:

«Հարգելի հայրենակիցներ, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է մայրաքաղաքի բնակիչներին և Ստեփանակերտում բնակվող տեղահանված քաղաքացիներին, որ Ամանորյա նվերների համար իրականացվելու է 2016, 2017, 2018, 2019, 2020թթ. ծնված (բացի մանկապարտեզների, հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական խմբերում խմբերի) երեխաների գրանցում:
Գործընթացը կատարվելու է <<Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան հ.7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում սույն թվականի դեկտեմբերի 22-ից մինչև դեկտեմեբրի 28-ը, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:
Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել երեխայի ծննդյան վկայականը և ծնողի անձը հաստատող փաստաթուղթը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի՝ ☎️(047)94-16-72 հեռախոսահամարին»:

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ամանորյա նվերներ կբաժանի երեխաներին

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել՝ տեղեկացնելով Արցախի մայրաքաղաքի բնակիչներին և Ստեփանակերտում բնակվող տեղահանված քաղաքացիներին, որ ամանորյա նվերների համար իրականացվելու է 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 թթ. ծնված (բացի մանկապարտեզների, հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական խմբերի) երեխաների գրանցում:

«Հարգելի հայրենակիցներ, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է մայրաքաղաքի բնակիչներին և Ստեփանակերտում բնակվող տեղահանված քաղաքացիներին, որ Ամանորյա նվերների համար իրականացվելու է 2016, 2017, 2018, 2019, 2020թթ. ծնված (բացի մանկապարտեզների, հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական խմբերում խմբերի) երեխաների գրանցում:
Գործընթացը կատարվելու է <<Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան հ.7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում սույն թվականի դեկտեմբերի 22-ից մինչև դեկտեմեբրի 28-ը, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:
Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել երեխայի ծննդյան վկայականը և ծնողի անձը հաստատող փաստաթուղթը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի՝ ☎️(047)94-16-72 հեռախոսահամարին»: