Karevorinfo  Իրադարձություններ  125

Քաղաքացիական անձը գերի է ընկել, վերադարձել է, սակայն ոչ մի միջոցառումից չի օգտվում․ Տաթև Թոխյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քաղաքացիական անձը գերի է ընկել, վերադարձել է, սակայն ոչ մի միջոցառումից չի օգտվում․ Տաթև Թոխյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քաղաքացիական անձը գերի է ընկել, վերադարձել է, սակայն ոչ մի միջոցառումից չի օգտվում․ Տաթև Թոխյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:15 ուրբաթ, 18 դեկտեմբերի, 2020 թ.
Քաղաքացիական անձը գերի է ընկել, վերադարձել է, սակայն ոչ մի միջոցառումից չի օգտվում․ Տաթև Թոխյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քաղաքացիական անձը գերի է ընկել, վերադարձել է, սակայն ոչ մի միջոցառումից չի օգտվում․ Տաթև Թոխյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ