Karevorinfo  Իրադարձություններ  304

1928-29 թթ. քարտեզները, այո՛, բանակցությունների հիմքում են դրվելու․ Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

1928-29 թթ. քարտեզները, այո՛, բանակցությունների հիմքում են դրվելու․ Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

1928-29 թթ. քարտեզները, այո՛, բանակցությունների հիմքում են դրվելու․ Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:35 չորեքշաբթի, 09 դեկտեմբերի, 2020 թ.
1928-29 թթ. քարտեզները, այո՛, բանակցությունների հիմքում են դրվելու․ Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

1928-29 թթ. քարտեզները, այո՛, բանակցությունների հիմքում են դրվելու․ Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ