Karevorinfo  Իրադարձություններ  183

ԱԱՏՄ-ն ստուգայց է անցկացրել Երևանի մարզասրահներում

ԱԱՏՄ-ն ստուգայց է անցկացրել Երևանի մարզասրահներում

ԱԱՏՄ-ն ստուգայց է անցկացրել Երևանի մարզասրահներում
20:25 շաբաթ, 28 նոյեմբերի, 2020 թ.
ԱԱՏՄ-ն ստուգայց է անցկացրել Երևանի մարզասրահներում

ԱԱՏՄ-ն Երևանում հանգստյան օրով ստուգայց է անցկացրել, թե որքանով են մարզասրահներում պահպանվում COVID-անվտանգության կանոնները:

Արձանագրվել է ընդհանուր առմամբ բարվոք պատկեր։ Որոշակի թերություններ են նկատվում գրանցամատյանների վարման կարգում. դա նշանակում է, որ աշխատողների ջերմաչափման ու ախտահանման աշխատանքները կամ պատշաճ չեն արվում, կամ պատշաճ չեն գրանցվում։

ԱԱՏՄ-ն հիշեցնում է.

– Մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում արտադպրոցական դաստիարակությունը իրականացնող բոլոր կազմակերպությունների (անկախ սեփականության ձևից) համար սահմանված են առանձին կանոններ։ Այս հաստատություններում առողջ և անվտանգ պայմանների ապահովման պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է հաստատության ղեկավարը:

– Տարածքի ախտահանման պահանջներից են, մասնավորապես,

Ամեն օր մարզումները սկսելուց առաջ մարզադպրոցների տարածքը մանրակրկիտ մաքրվում և ախտահանվում է 70-90% սպիրտի հիմքով կամ այլ ախտահանիչ միջոցներով կամ 70-90%-ոց սպիրտով` կատարելով գրանցումներ գրանցամատյանում,
Օրվա ընթացքում (առնվազն 2 անգամ) իրականացվում է տարածքի, ներքին մակերեսների, մարզասարքերի, ձեռքով հնարավոր հաճախակի հպման մակերեսների (մարզման պարագաների մակերեսներ, սարքավորումների վրայի բռնակներ), սանհանգույցների, լողախցիկների մակերեսների ախտահանում 70-90%-ոց սպիրտի հիմքով կամ այլ (թաղանթավոր վիրուսների նկատմամբ վիրուսասպան ակտիվությամբ օժտված) ախտահանիչ միջոցով կամ 70-90%-ոց սպիրտով` կատարելով գրանցումներ գրանցամատյանում,
Հաստատության ներսում իրականացվում է օդափոխություն՝ յուրաքանչյուր 2-3 ժամը մեկ՝ 8-10 րոպե տևողությամբ՝ բացառելով մարզվողների ներկայությամբ միջանցիկ օդափոխությունը,
Հերթափոխով մարզվելու ժամանակ, յուրաքանչյուր հերթափոխից հետո տվյալ մարզասրահի շփման բոլոր մակերեսներն ախտահանվում են 70-90% սպիրտի հիմքով կամ այլ ախտահանիչ միջոցով կամ 70-90%-ոց սպիրտով` կատարելով գրանցումներ գրանցամատյանում։

Նորմերը հաստատված են ՀՀ առողջապահության նախարարի 30-ն հրամանով։

ԱԱՏՄ-ն ստուգայց է անցկացրել Երևանի մարզասրահներում

ԱԱՏՄ-ն Երևանում հանգստյան օրով ստուգայց է անցկացրել, թե որքանով են մարզասրահներում պահպանվում COVID-անվտանգության կանոնները:

Արձանագրվել է ընդհանուր առմամբ բարվոք պատկեր։ Որոշակի թերություններ են նկատվում գրանցամատյանների վարման կարգում. դա նշանակում է, որ աշխատողների ջերմաչափման ու ախտահանման աշխատանքները կամ պատշաճ չեն արվում, կամ պատշաճ չեն գրանցվում։

ԱԱՏՄ-ն հիշեցնում է.

– Մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում արտադպրոցական դաստիարակությունը իրականացնող բոլոր կազմակերպությունների (անկախ սեփականության ձևից) համար սահմանված են առանձին կանոններ։ Այս հաստատություններում առողջ և անվտանգ պայմանների ապահովման պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է հաստատության ղեկավարը:

– Տարածքի ախտահանման պահանջներից են, մասնավորապես,

Ամեն օր մարզումները սկսելուց առաջ մարզադպրոցների տարածքը մանրակրկիտ մաքրվում և ախտահանվում է 70-90% սպիրտի հիմքով կամ այլ ախտահանիչ միջոցներով կամ 70-90%-ոց սպիրտով` կատարելով գրանցումներ գրանցամատյանում,
Օրվա ընթացքում (առնվազն 2 անգամ) իրականացվում է տարածքի, ներքին մակերեսների, մարզասարքերի, ձեռքով հնարավոր հաճախակի հպման մակերեսների (մարզման պարագաների մակերեսներ, սարքավորումների վրայի բռնակներ), սանհանգույցների, լողախցիկների մակերեսների ախտահանում 70-90%-ոց սպիրտի հիմքով կամ այլ (թաղանթավոր վիրուսների նկատմամբ վիրուսասպան ակտիվությամբ օժտված) ախտահանիչ միջոցով կամ 70-90%-ոց սպիրտով` կատարելով գրանցումներ գրանցամատյանում,
Հաստատության ներսում իրականացվում է օդափոխություն՝ յուրաքանչյուր 2-3 ժամը մեկ՝ 8-10 րոպե տևողությամբ՝ բացառելով մարզվողների ներկայությամբ միջանցիկ օդափոխությունը,
Հերթափոխով մարզվելու ժամանակ, յուրաքանչյուր հերթափոխից հետո տվյալ մարզասրահի շփման բոլոր մակերեսներն ախտահանվում են 70-90% սպիրտի հիմքով կամ այլ ախտահանիչ միջոցով կամ 70-90%-ոց սպիրտով` կատարելով գրանցումներ գրանցամատյանում։

Նորմերը հաստատված են ՀՀ առողջապահության նախարարի 30-ն հրամանով։