Karevorinfo  Իրադարձություններ  754

Ինչ տարբերություն՝ իմ ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, թե ձեր. Փաշինյանը ընդունել է անհետ կորածների ծնողներին

Ինչ տարբերություն՝ իմ ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, թե ձեր. Փաշինյանը ընդունել է անհետ կորածների ծնողներին

Ինչ տարբերություն՝ իմ ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, թե ձեր. Փաշինյանը ընդունել է անհետ կորածների ծնողներին
00:30 երեքշաբթի, 24 նոյեմբերի, 2020 թ.
Ինչ տարբերություն՝ իմ ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, թե ձեր. Փաշինյանը ընդունել է անհետ կորածների ծնողներին

Ինչ տարբերություն՝ իմ ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, թե ձեր. Փաշինյանը ընդունել է անհետ կորածների ծնողներին