Karevorinfo  Իրադարձություններ  177

Նախիջևանի կողմից մեծ տարածություն ենք զիջել 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախիջևանի կողմից մեծ տարածություն ենք զիջել 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախիջևանի կողմից մեծ տարածություն ենք զիջել 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
16:05 հինգշաբթի, 19 նոյեմբերի, 2020 թ.
Նախիջևանի կողմից մեծ տարածություն ենք զիջել 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախիջևանի կողմից մեծ տարածություն ենք զիջել 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ