Karevorinfo  Իրադարձություններ  297

2018-ից հետո 95 տոկսով ավելացել է ՊՆ-ի օպերատիվ կազմը, փոխարենը կրճատվել է մարտական հինգ գունդ. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

2018-ից հետո 95 տոկսով ավելացել է ՊՆ-ի օպերատիվ կազմը, փոխարենը կրճատվել է մարտական հինգ գունդ. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

2018-ից հետո 95 տոկսով ավելացել է ՊՆ-ի օպերատիվ կազմը, փոխարենը կրճատվել է մարտական հինգ գունդ. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
15:00 հինգշաբթի, 19 նոյեմբերի, 2020 թ.
2018-ից հետո 95 տոկսով ավելացել է ՊՆ-ի օպերատիվ կազմը, փոխարենը կրճատվել է մարտական հինգ գունդ. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

2018-ից հետո 95 տոկսով ավելացել է ՊՆ-ի օպերատիվ կազմը, փոխարենը կրճատվել է մարտական հինգ գունդ. Մովսես Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ