Karevorinfo  Իրադարձություններ  152

ՀՀ-ն Արցախի գործընկերների թիկունքին է․ ջանք չենք խնայելու վերականգնելու ուղղությամբ․ Պապիկյան

ՀՀ-ն Արցախի գործընկերների թիկունքին է․ ջանք չենք խնայելու վերականգնելու ուղղությամբ․ Պապիկյան

ՀՀ-ն Արցախի գործընկերների թիկունքին է․ ջանք չենք խնայելու վերականգնելու ուղղությամբ․ Պապիկյան
17:55 չորեքշաբթի, 18 նոյեմբերի, 2020 թ.
ՀՀ-ն Արցախի գործընկերների թիկունքին է․ ջանք չենք խնայելու վերականգնելու ուղղությամբ․ Պապիկյան

ՀՀ-ն Արցախի գործընկերների թիկունքին է․ ջանք չենք խնայելու վերականգնելու ուղղությամբ․ Պապիկյան