Karevorinfo  Իրադարձություններ  242

Մեր էլիտար ստորաբաժանումները հրաժարվել են գնալ «Եղնիկներ», ինձ մենակ են թողել․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր էլիտար ստորաբաժանումները հրաժարվել են գնալ «Եղնիկներ», ինձ մենակ են թողել․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր էլիտար ստորաբաժանումները հրաժարվել են գնալ «Եղնիկներ», ինձ մենակ են թողել․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
18:55 չորեքշաբթի, 11 նոյեմբերի, 2020 թ.
Մեր էլիտար ստորաբաժանումները հրաժարվել են գնալ «Եղնիկներ», ինձ մենակ են թողել․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր էլիտար ստորաբաժանումները հրաժարվել են գնալ «Եղնիկներ», ինձ մենակ են թողել․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ