Karevorinfo  Իրադարձություններ  205

50 հազար նոր տեսակի թեստ ենք ստանալու, որը, հավանաբար, կբերի թեստերի գների իջեցման․ Արսեն Թորոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

50 հազար նոր տեսակի թեստ ենք ստանալու, որը, հավանաբար, կբերի թեստերի գների իջեցման․ Արսեն Թորոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

50 հազար նոր տեսակի թեստ ենք ստանալու, որը, հավանաբար, կբերի թեստերի գների իջեցման․ Արսեն Թորոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:50 երկուշաբթի, 09 նոյեմբերի, 2020 թ.
50 հազար նոր տեսակի թեստ ենք ստանալու, որը, հավանաբար, կբերի թեստերի գների իջեցման․ Արսեն Թորոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

50 հազար նոր տեսակի թեստ ենք ստանալու, որը, հավանաբար, կբերի թեստերի գների իջեցման․ Արսեն Թորոսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ