Karevorinfo  Իրադարձություններ  313

Եթե Թուրքիայի ուղարկած ջիհադիստները մտնեն Արցախ և Հայաստան, վաղը նրանք կհայտնվեն Եվրոպայում․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե Թուրքիայի ուղարկած ջիհադիստները մտնեն Արցախ և Հայաստան, վաղը նրանք կհայտնվեն Եվրոպայում․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե Թուրքիայի ուղարկած ջիհադիստները մտնեն Արցախ և Հայաստան, վաղը նրանք կհայտնվեն Եվրոպայում․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
22:45 կիրակի, 08 նոյեմբերի, 2020 թ.
Եթե Թուրքիայի ուղարկած ջիհադիստները մտնեն Արցախ և Հայաստան, վաղը նրանք կհայտնվեն Եվրոպայում․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե Թուրքիայի ուղարկած ջիհադիստները մտնեն Արցախ և Հայաստան, վաղը նրանք կհայտնվեն Եվրոպայում․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ