Karevorinfo  Իրադարձություններ  277

Ադրբեջանական հաքերները հրապարակել են, իբր, 5500 զոհված հայ զինծառայողի անուն, մեջը մենակ 17 Անի կա. Սամվել Մարտիրոսյանը կարճ խորհուրդ է տվել

Ադրբեջանական հաքերները հրապարակել են, իբր, 5500 զոհված հայ զինծառայողի անուն, մեջը մենակ 17 Անի կա. Սամվել Մարտիրոսյանը կարճ խորհուրդ է տվել

Ադրբեջանական հաքերները հրապարակել են, իբր, 5500 զոհված հայ զինծառայողի անուն, մեջը մենակ 17 Անի կա. Սամվել Մարտիրոսյանը կարճ խորհուրդ է տվել
20:00 չորեքշաբթի, 28 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Ադրբեջանական հաքերները հրապարակել են, իբր, 5500 զոհված հայ զինծառայողի անուն, մեջը մենակ 17 Անի կա. Սամվել Մարտիրոսյանը կարճ խորհուրդ է տվել

«Ադրբեջանական հաքերները հրապարակել են, իբր, 5500 զոհված հայկական զինծառայողի անուն։ Իրականում, ընտրական ռեգիստրից անկապ մարդկանց անուններ են լցրել։ Մեջը մենակ 17 Անի կա։ Իմաստը պարզ է- կասկածներ սերմանել։ Իմ կարճ եւ գրական խորհուրդը – ռադ արեք»,- գրել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը:

Ադրբեջանական հաքերները հրապարակել են, իբր, 5500 զոհված հայ զինծառայողի անուն, մեջը մենակ 17 Անի կա. Սամվել Մարտիրոսյանը կարճ խորհուրդ է տվել

«Ադրբեջանական հաքերները հրապարակել են, իբր, 5500 զոհված հայկական զինծառայողի անուն։ Իրականում, ընտրական ռեգիստրից անկապ մարդկանց անուններ են լցրել։ Մեջը մենակ 17 Անի կա։ Իմաստը պարզ է- կասկածներ սերմանել։ Իմ կարճ եւ գրական խորհուրդը – ռադ արեք»,- գրել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը: