Karevorinfo  Իրադարձություններ  180

Ավելի լավ է հաղթես, թեկուզ հետո խոսակցություն լինի քեզ վրա, քան ոչնչացվես ու ցավակցական նամակ ստանաս. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ավելի լավ է հաղթես, թեկուզ հետո խոսակցություն լինի քեզ վրա, քան ոչնչացվես ու ցավակցական նամակ ստանաս. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ավելի լավ է հաղթես, թեկուզ հետո խոսակցություն լինի քեզ վրա, քան ոչնչացվես ու ցավակցական նամակ ստանաս. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:20 երեքշաբթի, 27 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Ավելի լավ է հաղթես, թեկուզ հետո խոսակցություն լինի քեզ վրա, քան ոչնչացվես ու ցավակցական նամակ ստանաս. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ավելի լավ է հաղթես, թեկուզ հետո խոսակցություն լինի քեզ վրա, քան ոչնչացվես ու ցավակցական նամակ ստանաս. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ