Karevorinfo  Իրադարձություններ  1055

Ալբերտ, մենք քեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք. Աննա Հակոբյան

Ալբերտ, մենք քեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք. Աննա Հակոբյան

Ալբերտ, մենք քեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք. Աննա Հակոբյան
09:05 կիրակի, 18 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Ալբերտ, մենք քեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք. Աննա Հակոբյան

«ՀՀ-ն չծնկեց, կանգնեց մինչեւ վերջ ու դա եղավ քո՛ շնորհիվ, քո՛ կյանքի գնով, Ալբերտ։

Մենք քեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք ❤️????????»,- գրել է ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը:

Ալբերտ, մենք քեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք. Աննա Հակոբյան

«ՀՀ-ն չծնկեց, կանգնեց մինչեւ վերջ ու դա եղավ քո՛ շնորհիվ, քո՛ կյանքի գնով, Ալբերտ։

Մենք քեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք ❤️????????»,- գրել է ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը: