Karevorinfo  Իրադարձություններ  128

Արցախի ՊՆ-ն հրապարակել է ևս զոհված զինծառայողների 17 անուն

Արցախի ՊՆ-ն հրապարակել է ևս զոհված զինծառայողների 17 անուն

Արցախի ՊՆ-ն հրապարակել է ևս զոհված զինծառայողների 17 անուն
11:00 երեքշաբթի, 13 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Արցախի ՊՆ-ն հրապարակել է ևս զոհված զինծառայողների 17 անուն

Ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված զինծառայողները

 

Երանոսյան Գարեգին Արտուշի, ծնվ. 1982թ.

Համբարձումյան Հակոբ Սմբատի, ծնվ. 1996թ.

Խաչատրյան Հրայր Սուրիկի, ծնվ. 1981թ.

Մինասյան Արթուր Նորիկի, ծնվ. 1981թ.

Ավետիսյան Խաչիկ Լևոնի, ծնվ. 1981թ.

Ջանոյան Մելիք Զորիկի, ծնվ. 1993թ.

Դադոյան Մարատ Զոհրակի, ծնվ. 2002թ.

Օչինյան  Արման Արարատի, ծնվ. 1999թ.

Հարությունյան Գևորգ Գագիկի, ծնվ. 2001թ.

Կարապետյան Կարեն Մովսեսի, ծնվ. 2001թ.

Մեսրոպյան Արգիշտի Սաշայի, ծնվ. 2000թ.

Պողոսյան Ղուկաս Սամվելի, ծնվ. 1990թ.

Ծատրյան Կարեն Սերյոժայի, ծնվ. 1977թ.

Հովհաննիսյան Նարեկ Վաչագանի, ծնվ. 1992թ.

Կամավորական Գրիգորյան Խաժակ Ֆորմիկի, ծնվ. 1973թ.

Կամավորական Կարապետյան Վարդան Ֆրունզի, ծնվ. 1984թ.

Կամավորական Թորոսյան Ռադիկ Պապինի, ծնվ. 1967թ.

Արցախի ՊՆ-ն հրապարակել է ևս զոհված զինծառայողների 17 անուն

Ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված զինծառայողները

 

Երանոսյան Գարեգին Արտուշի, ծնվ. 1982թ.

Համբարձումյան Հակոբ Սմբատի, ծնվ. 1996թ.

Խաչատրյան Հրայր Սուրիկի, ծնվ. 1981թ.

Մինասյան Արթուր Նորիկի, ծնվ. 1981թ.

Ավետիսյան Խաչիկ Լևոնի, ծնվ. 1981թ.

Ջանոյան Մելիք Զորիկի, ծնվ. 1993թ.

Դադոյան Մարատ Զոհրակի, ծնվ. 2002թ.

Օչինյան  Արման Արարատի, ծնվ. 1999թ.

Հարությունյան Գևորգ Գագիկի, ծնվ. 2001թ.

Կարապետյան Կարեն Մովսեսի, ծնվ. 2001թ.

Մեսրոպյան Արգիշտի Սաշայի, ծնվ. 2000թ.

Պողոսյան Ղուկաս Սամվելի, ծնվ. 1990թ.

Ծատրյան Կարեն Սերյոժայի, ծնվ. 1977թ.

Հովհաննիսյան Նարեկ Վաչագանի, ծնվ. 1992թ.

Կամավորական Գրիգորյան Խաժակ Ֆորմիկի, ծնվ. 1973թ.

Կամավորական Կարապետյան Վարդան Ֆրունզի, ծնվ. 1984թ.

Կամավորական Թորոսյան Ռադիկ Պապինի, ծնվ. 1967թ.