Karevorinfo  Իրադարձություններ  394

Եվս 25 զոհի անուն. Պաշտպանության բանակը ընդհանուր հրապարակել է զոհված 429 զինծառայողի անուն

Եվս 25 զոհի անուն. Պաշտպանության բանակը ընդհանուր հրապարակել է զոհված 429 զինծառայողի անուն

Եվս 25 զոհի անուն. Պաշտպանության բանակը ընդհանուր հրապարակել է զոհված 429 զինծառայողի անուն
12:40 կիրակի, 11 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Եվս 25 զոհի անուն. Պաշտպանության բանակը ընդհանուր հրապարակել է զոհված 429 զինծառայողի անուն

Եվս 25 զոհերի անուններ. Պաշտպանության բանակը ընդհանուր հրապարակել է զոհված 429 զինծառայողի անուն
Նիկողոսյան Տարոն Թադևոսի, ծնվ. 1992թ.
Շահնազարյան Ասատուր Սուրենի, ծնվ. 1996թ.
Մկրտչյան Հայկ Արամի, ծնվ. 1997թ.
Մահտեսյան Հրաչ Վարուժանի, ծնվ. 2001թ.
Սահակյան Պավել Միրանի, ծնվ. 2000թ.
Ըռքոյան Մանվել Դարվինի, ծնվ. 2000թ.
Խաչատրյան Արթուր Միսակի, ծնվ. 2001թ.
Ղուզանյան Գևորգ Յուրայի, ծնվ. 2001թ.
Տիգրանյան Արթուր Սերոբի, ծնվ. 2000թ.
Ղազարյան Փայլակ Դավիթի, ծնվ. 2001թ.
Կիրակոսյան Արեն Կարենի, ծնվ. 2000թ.
Օհանյան Արման Հարությունի, ծնվ. 2001թ.
Առաքելյան Արծրուն Մերուժանի, ծնվ. 2001թ.
Հայրապետյան Էդգար Վահեի, ծնվ. 2000թ.
Ազարյան Սլավիկ Արարատի, ծնվ. 2000թ.
Հակոբյան Զավեն Ստեփանի, ծնվ. 2001թ.
Հովակիմյան Արման Արամի, ծնվ. 2000թ.
Խալաթյան Արտաշես Հակոբի, ծնվ. 2001թ.
Սարգսյան Նարեկ Վաղարշակի, ծնվ. 2001թ.
Պահեստազորային Ավագով Սուրեն Սլավիկի, ծնվ. 1974թ.
Կարապետյան Աբրահամ Հովսեփի, ծնվ. 2001թ.
Կարապետյան Արմեն Դավիթի, ծնվ. 2001թ.
Թումանյան Գրիշա Նորայրի, ծնվ. 1999թ.
Պողոսյան Սարգիս Սամվելի, ծնվ. 1990թ.
Ֆարմանյան Ալեքսանդր Նաիրիի, ծնվ. 1996թ.
Եվս 25 զոհի անուն. Պաշտպանության բանակը ընդհանուր հրապարակել է զոհված 429 զինծառայողի անուն

Եվս 25 զոհերի անուններ. Պաշտպանության բանակը ընդհանուր հրապարակել է զոհված 429 զինծառայողի անուն
Նիկողոսյան Տարոն Թադևոսի, ծնվ. 1992թ.
Շահնազարյան Ասատուր Սուրենի, ծնվ. 1996թ.
Մկրտչյան Հայկ Արամի, ծնվ. 1997թ.
Մահտեսյան Հրաչ Վարուժանի, ծնվ. 2001թ.
Սահակյան Պավել Միրանի, ծնվ. 2000թ.
Ըռքոյան Մանվել Դարվինի, ծնվ. 2000թ.
Խաչատրյան Արթուր Միսակի, ծնվ. 2001թ.
Ղուզանյան Գևորգ Յուրայի, ծնվ. 2001թ.
Տիգրանյան Արթուր Սերոբի, ծնվ. 2000թ.
Ղազարյան Փայլակ Դավիթի, ծնվ. 2001թ.
Կիրակոսյան Արեն Կարենի, ծնվ. 2000թ.
Օհանյան Արման Հարությունի, ծնվ. 2001թ.
Առաքելյան Արծրուն Մերուժանի, ծնվ. 2001թ.
Հայրապետյան Էդգար Վահեի, ծնվ. 2000թ.
Ազարյան Սլավիկ Արարատի, ծնվ. 2000թ.
Հակոբյան Զավեն Ստեփանի, ծնվ. 2001թ.
Հովակիմյան Արման Արամի, ծնվ. 2000թ.
Խալաթյան Արտաշես Հակոբի, ծնվ. 2001թ.
Սարգսյան Նարեկ Վաղարշակի, ծնվ. 2001թ.
Պահեստազորային Ավագով Սուրեն Սլավիկի, ծնվ. 1974թ.
Կարապետյան Աբրահամ Հովսեփի, ծնվ. 2001թ.
Կարապետյան Արմեն Դավիթի, ծնվ. 2001թ.
Թումանյան Գրիշա Նորայրի, ծնվ. 1999թ.
Պողոսյան Սարգիս Սամվելի, ծնվ. 1990թ.
Ֆարմանյան Ալեքսանդր Նաիրիի, ծնվ. 1996թ.