Karevorinfo  Իրադարձություններ  258

Ես չեմ կարող կորուստների վերաբերյալ պաշտոնական թվերի վրա որևէ բան ավելացնել․ Հովհաննիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես չեմ կարող կորուստների վերաբերյալ պաշտոնական թվերի վրա որևէ բան ավելացնել․ Հովհաննիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես չեմ կարող կորուստների վերաբերյալ պաշտոնական թվերի վրա որևէ բան ավելացնել․ Հովհաննիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
21:35 ուրբաթ, 09 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Ես չեմ կարող կորուստների վերաբերյալ պաշտոնական թվերի վրա որևէ բան ավելացնել․ Հովհաննիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես չեմ կարող կորուստների վերաբերյալ պաշտոնական թվերի վրա որևէ բան ավելացնել․ Հովհաննիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ