Karevorinfo  Իրադարձություններ  133

Դասի փոխարեն՝ կամավորական աշխատանք․ «Թիկունքն ամուր է» նախաձեռնությունն ավելի քան 1700 արցախցու ապահովում է սննդով. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Դասի փոխարեն՝ կամավորական աշխատանք․ «Թիկունքն ամուր է» նախաձեռնությունն ավելի քան 1700 արցախցու ապահովում է սննդով. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Դասի փոխարեն՝ կամավորական աշխատանք․ «Թիկունքն ամուր է» նախաձեռնությունն ավելի քան 1700 արցախցու ապահովում է սննդով. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
21:10 հինգշաբթի, 08 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Դասի փոխարեն՝ կամավորական աշխատանք․ «Թիկունքն ամուր է» նախաձեռնությունն ավելի քան 1700 արցախցու ապահովում է սննդով. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Երևանում այս օրերին ձևավորվել են ինքնաբուխ կամավորական խմբեր՝ Արցախից Հայաստան տեղափոխված հայրենակիցներին օգնելու համար։ Դրանցից մեկը «Թիկունքն ամուր է» նախաձեռնությունն է, որը սեպտեմբերի 27-ին ստեղծվեց որպես բանակի կողքին նախաձեռնություն, բայց 3 օր հետո անունը փոխեց՝ թիկունքին ևս օգնություն էր պետք։

Նախաձեռնության կազմակերպողը բիզնես -խորհրդատու Ստեփան Ավագյանն է։ Արդեն 12 օր է՝ իր աշխատավայրը Սարյանի փողոցն է։ Թիմը մեծացել է անցնող օրերի հետ՝ արդեն մի քանի տասնյակ երիտասարդներ են եկել միացել։ Ֆեյսբուքյան էջով և բերնեբերան նախաձեռնության մասին արագ իմացան թե՛ կամավորները, թե՛ արցախից եկած և օգնության կարիք ունեցողները։

Մանրամասները՝ տեսանյութում

Դասի փոխարեն՝ կամավորական աշխատանք․ «Թիկունքն ամուր է» նախաձեռնությունն ավելի քան 1700 արցախցու ապահովում է սննդով. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Երևանում այս օրերին ձևավորվել են ինքնաբուխ կամավորական խմբեր՝ Արցախից Հայաստան տեղափոխված հայրենակիցներին օգնելու համար։ Դրանցից մեկը «Թիկունքն ամուր է» նախաձեռնությունն է, որը սեպտեմբերի 27-ին ստեղծվեց որպես բանակի կողքին նախաձեռնություն, բայց 3 օր հետո անունը փոխեց՝ թիկունքին ևս օգնություն էր պետք։

Նախաձեռնության կազմակերպողը բիզնես -խորհրդատու Ստեփան Ավագյանն է։ Արդեն 12 օր է՝ իր աշխատավայրը Սարյանի փողոցն է։ Թիմը մեծացել է անցնող օրերի հետ՝ արդեն մի քանի տասնյակ երիտասարդներ են եկել միացել։ Ֆեյսբուքյան էջով և բերնեբերան նախաձեռնության մասին արագ իմացան թե՛ կամավորները, թե՛ արցախից եկած և օգնության կարիք ունեցողները։

Մանրամասները՝ տեսանյութում