Karevorinfo  Իրադարձություններ  302

Ահաբեկիչներմեր տղերքը լեռների արծիվներ են. սողունը արծիվ չի կարող հաղթել. Արծրուն Հովհաննիսյան

Ահաբեկիչներմեր տղերքը լեռների արծիվներ են. սողունը արծիվ չի կարող հաղթել. Արծրուն Հովհաննիսյան

Ահաբեկիչներմեր տղերքը լեռների արծիվներ են. սողունը արծիվ չի կարող հաղթել. Արծրուն Հովհաննիսյան
17:25 երեքշաբթի, 06 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Ահաբեկիչներմեր տղերքը լեռների արծիվներ են. սողունը արծիվ չի կարող հաղթել. Արծրուն Հովհաննիսյան

«Ահաբեկիչներ մի բան հասկացեք ինչքան էլ Մերձարաքսյան դաշտերը հարթավայր են միևնույնն է մեր տղերքը լեռների արծիվներ են։ Սողունը արծիվ չի կարող հաղթել»,- գրել է ՀՀ ՊՆ ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը:

Ահաբեկիչներմեր տղերքը լեռների արծիվներ են. սողունը արծիվ չի կարող հաղթել. Արծրուն Հովհաննիսյան

«Ահաբեկիչներ մի բան հասկացեք ինչքան էլ Մերձարաքսյան դաշտերը հարթավայր են միևնույնն է մեր տղերքը լեռների արծիվներ են։ Սողունը արծիվ չի կարող հաղթել»,- գրել է ՀՀ ՊՆ ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը: