Karevorinfo  Իրադարձություններ  501

Եթե մենք բոլորս ոտքի չկանգնենք, մենք բոլորս ենթարկվելու ենք ցեղասպանության․ Նիկոլ Փաշինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե մենք բոլորս ոտքի չկանգնենք, մենք բոլորս ենթարկվելու ենք ցեղասպանության․ Նիկոլ Փաշինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե մենք բոլորս ոտքի չկանգնենք, մենք բոլորս ենթարկվելու ենք ցեղասպանության․ Նիկոլ Փաշինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:45 երկուշաբթի, 05 հոկտեմբերի, 2020 թ.
Եթե մենք բոլորս ոտքի չկանգնենք, մենք բոլորս ենթարկվելու ենք ցեղասպանության․ Նիկոլ Փաշինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե մենք բոլորս ոտքի չկանգնենք, մենք բոլորս ենթարկվելու ենք ցեղասպանության․ Նիկոլ Փաշինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ