Karevorinfo  Իրադարձություններ  345

«Տղայիս ասել եմ՝ ես քեզ պաշտում եմ, բայց Հայրենիքի համար զոհվելուց ավելի վեհ բան չկա». Աննա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Տղայիս ասել եմ՝ ես քեզ պաշտում եմ, բայց Հայրենիքի համար զոհվելուց ավելի վեհ բան չկա». Աննա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Տղայիս ասել եմ՝ ես քեզ պաշտում եմ, բայց Հայրենիքի համար զոհվելուց ավելի վեհ բան չկա». Աննա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
09:35 չորեքշաբթի, 30 սեպտեմբերի, 2020 թ.
«Տղայիս ասել եմ՝ ես քեզ պաշտում եմ, բայց Հայրենիքի համար զոհվելուց ավելի վեհ բան չկա». Աննա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Տղայիս ասել եմ՝ ես քեզ պաշտում եմ, բայց Հայրենիքի համար զոհվելուց ավելի վեհ բան չկա». Աննա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ