Karevorinfo  Իրադարձություններ  269

Մենք չենք խնդրելու զինադադար, մենք պարտադրելու ենք զինադադար․ Արայիկ Հարությունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք չենք խնդրելու զինադադար, մենք պարտադրելու ենք զինադադար․ Արայիկ Հարությունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք չենք խնդրելու զինադադար, մենք պարտադրելու ենք զինադադար․ Արայիկ Հարությունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
19:30 երեքշաբթի, 29 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Մենք չենք խնդրելու զինադադար, մենք պարտադրելու ենք զինադադար․ Արայիկ Հարությունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք չենք խնդրելու զինադադար, մենք պարտադրելու ենք զինադադար․ Արայիկ Հարությունյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ