Karevorinfo  Իրադարձություններ  307

Արցախի ճանաչման դեպքում առանձնապես մեծ ռիսկեր չկան․ արդեն իսկ լայնածավալ պատերազմ է ընթանում․ Լ․ Ներսիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արցախի ճանաչման դեպքում առանձնապես մեծ ռիսկեր չկան․ արդեն իսկ լայնածավալ պատերազմ է ընթանում․ Լ․ Ներսիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արցախի ճանաչման դեպքում առանձնապես մեծ ռիսկեր չկան․ արդեն իսկ լայնածավալ պատերազմ է ընթանում․ Լ․ Ներսիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:20 երեքշաբթի, 29 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Արցախի ճանաչման դեպքում առանձնապես մեծ ռիսկեր չկան․ արդեն իսկ լայնածավալ պատերազմ է ընթանում․ Լ․ Ներսիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արցախի ճանաչման դեպքում առանձնապես մեծ ռիսկեր չկան․ արդեն իսկ լայնածավալ պատերազմ է ընթանում․ Լ․ Ներսիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ