Karevorinfo  Իրադարձություններ  299

Մի շարք դիրքերի վերականգնման արդյունքում հակառակորդի մի քանի տասնյակ դիակներ գտնվում են հայկական կողմում. ՀՀ ՊՆ

Մի շարք դիրքերի վերականգնման արդյունքում հակառակորդի մի քանի տասնյակ դիակներ գտնվում են հայկական կողմում. ՀՀ ՊՆ

Մի շարք դիրքերի վերականգնման արդյունքում հակառակորդի մի քանի տասնյակ դիակներ գտնվում են հայկական կողմում. ՀՀ ՊՆ
10:50 երկուշաբթի, 28 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Մի շարք դիրքերի վերականգնման արդյունքում հակառակորդի մի քանի տասնյակ դիակներ գտնվում են հայկական կողմում. ՀՀ ՊՆ

Մի շարք դիրքերի վերականգնման արդյունքում հակառակորդի մի քանի տասնյակ դիակներ գտնվում են հայկական կողմում. ՀՀ ՊՆ